Cyklostezka Třebíč - Dukovany

První etapa
Bezděkov - Dalešice
stavba zahájena k 1.10.2014
  • Projekt cyklostezky spojující obce a významná místa v okolí Dalešic a Dukovan.
  • Zahájená etapa propojí cyklisty užívanou komunikaci II/351 s pivovarem v Dalešicích.
Záznam z předání staveniště.